Är konsultförsäkring något för dig?

Som konsult har du inte alltid samma försäkringsskydd som en anställd. Har du funderat på vad som händer om du skulle bli en sjuk en längre tid? Eller vad du ska leva på när du går i pension? Det är en självklarhet att alla ska ha en grundtrygghet.  

Med Konsultförsäkringen får du: 

  • Pensionssparande i fonder 

När du sparar i fonder kan du själv bestämma hur dina pensionspengar ska placeras utifrån den risk du är beredd att ta. Om du blir långvarigt sjukskriven betalar en så kallad premiebefrielse ditt pensionssparande varje månad. 

  • Sjukförsäkring 

Med en sjukförsäkring tryggar du ekonomin vid en längre tids sjukdom. Du kan behålla en stor del av din inkomst om du blir sjukskriven mer än tre månader, vilket gör att du har möjlighet att klara av dina utgifter. 

  • Livförsäkring 

Ett skattefritt engångsbelopp på 6 prisbasbelopp betalas ut till din familj om du skulle avlida (265 800 kronor år 2016). 

  • Inkomstförsäkring 

Om du skulle bli utan uppdrag så ersätter inkomstförsäkringen upp till 40.000 kr per månad i 6 månader om man förblir uppdragslös. 

Försäkringen ger ett brett skydd för ditt företag, den innehåller dessutom: 

  • Egendomsförsäkring inklusive allriskförsäkring 
  • Rättsskyddsförsäkring   
  • Tjänstereseförsäkring 
  • Olycksfalls- samt kundolycksfallsförsäkring 
  • Krisförsäkring 


Fyll i dina uppgifter för att få ett prisförslag